LEAP (Learning Enhancement Acupressure Program)

LEAP is een programma waarin allerlei functies in je brein en de samenwerking daarvan worden getest en gebalanceerd:
– verschillende kernen met hun specifieke functies
– paden tussen die kernen
– integratieve centra (verwerking beeld en geluid; spraak)
– emotionele circuit (hoe je op gebeurtenissen reageert)
– mentale circuit (plannen maken en uitvoeren; automatiseren)
– RAS (filters voor verschillende prikkels; prikkelverwerking)
– evenwichtssysteem
– grove en fijne motoriek
– korte en lange termijn geheugen
– werkgeheugen en verlengde werkgeheugen

Met LEAP zoeken we waar de stress zich in het brein bevindt. We streven ernaar weer zoveel mogelijk paden en kernen toegankelijk te maken, zodat de verschillende functies weer beschikbaar zijn.