Leerproblemen

Leerproblemen bij kinderen (en volwassenen) kunnen verschillende achtergronden hebben.
Voorop staat dat een kind zich veilig moet voelen om te kunnen leren. Wanneer het kind gepest wordt, zelf pest of last heeft van andere kinderen die elkaar pesten, zal het zich niet prettig genoeg voelen en niet met volle aandacht kunnen leren.
Daarnaast is het van belang dat het kind rust heeft in het eigen lijf en ook geen last heeft van drukte om zich heen (beeld, geluid, gevoel).
Wanneer die factoren optimaal zijn is het belangrijk dat het brein goed functioneert. Het niet goed functioneren van het brein kan het gevolg zijn van niet goed geïntegreerde reflexen en/of in het brein opgeslagen stress.

Je kunt het brein vergelijken met het spoorwegennetwerk, bestaande uit stations en sporen tussen die stations.
De stations staan dan voor de hersenkernen met ieder hun specifieke functie. De sporen tussen de stations staan voor de paden (zenuwbanen) tussen de hersenkernen.
Om een taak te kunnen uitvoeren, moeten de betreffende hersenkernen goed met elkaar kunnen samenwerken, om tot de oplossing/uitvoering van de taak te komen.
Wanneer er een boom op het spoor ligt, zal er omgereden moeten worden. Hierdoor duurt het langer tot de taak is uitgevoerd.
Wanneer een station in onderhoud is, kan die specifieke functie niet gebruikt worden.
Als voorbeeld kun je denken aan een tafelsom 6×7.
Wanneer de hersenkern die de functie ‘automatiseren’ heeft niet werkt, zal er een andere functie moeten worden ingezet om toch tot de oplossing van de som te komen. Dit kan bijvoorbeeld visueel op de vingers te tellen zijn. Dit duurt langer en kost meer energie.

Binnen de kinesiologie zijn er meerdere technieken om het kind (of de volwassene) te helpen lekker in zijn vel te zitten en makkelijker te kunnen leren.

Via onderstaande knoppen vindt je uitleg over de technieken die ik gebruik op het gebied van leren: